دسته بندی :

جدیدترین محصولات

رویه چرم گاوی
آستر پلی استر پنبه
کف داخلی پلی اورتان معطر,ضد باکتری
سرپنجه کامپوزیت
زیره دو دانسیته پلی اورتان
Upper cow leather
Lining polyester&cotton
Footbed antibacterial pu scented
Toe cap composite
Sole PU/PU
کد 304
سایز 37-47
پوتین 3max نیو مشکی
مقاوم در برابر 200 ژول ضربه
	resistant 200jules
	شوک گیری در ناحیه پاشنه ی پا 
	shock absorption resistant
	عایق برق
	
	 electrical insulation
	مقاوم در برابر  روغن و اسید
	
	oil and asid resistant
	مقاوم در برابر سایش abrasion resistant مقاوم در برابر حرارت تا 250 درجه سانتیگراد
	heat resistant to 250
	مقام در برابر برش
	
	 cut resistant
	مقاوم در برابر سرخوردگی
	  
	slip resistant
	قابلیت دید بالا
	 
	high visibility
	زیره تی پی یو
	Tpu skin
	ساختمان سازی Building صنایع سبک Light industry صنایع سنگین
	
	Heavy industry
	صنعتگر
	
	Handicraft
	با فن آوری بالا
	
	High technology
	نفت ، گاز ، پتروشیمی
	
	Oil,Gas,petrochemical
	معدن
	 
	Mining
	خدمات
	 
	Services
رویه چرم گاوی
آستر پلی استر پنبه
کف داخلی پلی اورتان معطر,ضد باکتری
سرپنجه کامپوزیت
زیره دو دانسیته پلی اورتان
Upper cow leather
Lining polyester&cotton
Footbed antibacterial pu scented
Toe cap composite
Sole PU/PU
کد 303
سایز 37-47
پوتین 3max نیو قهوه ای - مشکی
مقاوم در برابر 200 ژول ضربه
	resistant 200jules
	شوک گیری در ناحیه پاشنه ی پا 
	shock absorption resistant
	عایق برق
	
	 electrical insulation
	مقاوم در برابر  روغن و اسید
	
	oil and asid resistant
	مقاوم در برابر سایش abrasion resistant مقاوم در برابر حرارت تا 250 درجه سانتیگراد
	heat resistant to 250
	مقام در برابر برش
	
	 cut resistant
	مقاوم در برابر سرخوردگی
	  
	slip resistant
	قابلیت دید بالا
	 
	high visibility
	زیره تی پی یو
	Tpu skin
	صنایع سبک Light industry صنایع سنگین
	
	Heavy industry
	صنعتگر
	
	Handicraft
	با فن آوری بالا
	
	High technology
	نفت ، گاز ، پتروشیمی
	
	Oil,Gas,petrochemical
	معدن
	 
	Mining
	خدمات
	 
	Services
رویه چرم گاوی
آستر پلی استر پنبه
کف داخلی پلی اورتان معطر,ضد باکتری
سرپنجه کامپوزیت
زیره دو دانسیته پلی اورتان
Upper cow leather
Lining polyester&cotton
Footbed antibacterial pu scented
Toe cap composite
Sole PU/PU
کد 209
سایز 37-47
کفش 3max قهوه ای
مقاوم در برابر 200 ژول ضربه
	resistant 200jules
	شوک گیری در ناحیه پاشنه ی پا 
	shock absorption resistant
	عایق برق
	
	 electrical insulation
	مقاوم در برابر  روغن و اسید
	
	oil and asid resistant
	مقاوم در برابر سایش abrasion resistant مقاوم در برابر حرارت تا 250 درجه سانتیگراد
	heat resistant to 250
	مقام در برابر برش
	
	 cut resistant
	مقاوم در برابر سرخوردگی
	  
	slip resistant
	قابلیت دید بالا
	 
	high visibility
	زیره تی پی یو
	Tpu skin
	ساختمان سازی Building صنایع سبک Light industry صنایع سنگین
	
	Heavy industry
	صنعتگر
	
	Handicraft
	با فن آوری بالا
	
	High technology
	نفت ، گاز ، پتروشیمی
	
	Oil,Gas,petrochemical
	معدن
	 
	Mining
	خدمات
	 
	Services
رویه چرم گاوی
آستر پلی استر پنبه
کف داخلی پلی اورتان معطر,ضد باکتری
سرپنجه کامپوزیت
زیره دو دانسیته پلی اورتان
Upper cow leather
Lining polyester&cotton
Footbed composite
Toe cap
Sole PU/PU
کد 213
سایز 37-47
پوتین 3max قهوه ای
عنوان 1 سایر مزیت ها عنوان 2 سایر مزیت ها عنوان 3 سایر مزیت ها
مقاوم در برابر 200 ژول ضربه
	resistant 200jules
	شوک گیری در ناحیه پاشنه ی پا 
	shock absorption resistant
	عایق برق
	
	 electrical insulation
	مقاوم در برابر  روغن و اسید
	
	oil and asid resistant
	مقاوم در برابر سایش abrasion resistant مقاوم در برابر حرارت تا 250 درجه سانتیگراد
	heat resistant to 250
	مقام در برابر برش
	
	 cut resistant
	مقاوم در برابر سرخوردگی
	  
	slip resistant
	قابلیت دید بالا
	 
	high visibility
	زیره تی پی یو
	Tpu skin
	ساختمان سازی Building صنایع سبک Light industry صنایع سنگین
	
	Heavy industry
	صنعتگر
	
	Handicraft
	با فن آوری بالا
	
	High technology
	نفت ، گاز ، پتروشیمی
	
	Oil,Gas,petrochemical
	معدن
	 
	Mining
	خدمات
	 
	Services
پر فروش‌ها

پر فروش‌ها

Imen Pa www.imenpa.com